CFO nätverk
vättern

CFO Update® vättern

I gruppen finns medlemmar från Skövde i väster, Norrköping i öster och Värnamo i söder där alla representerar olika branscher och områden. Vissa ingår i stora internationella koncerner och vissa arbetar nationellt. Medlemmarna i gruppen jobbar alla idag som CFO´s, controllers eller ekonomichefer på sina respektive företag och har det gemensamma nämnaren att de vill utvecklas genom nätverkande.

Teman & föreläsare våren 2024

Thomas-Carlsson-Dill

Anders Bjurström

När: 22 maj 2024  08.30 – 12.00
Var: Werket, Jönköping

AI på riktigt – Från idé till driftsatt AI

Dagens workshop kommer att belysa AI utifrån ett historiskt och ett framtida perspektiv, men där tyngdpunkten på presentationen kommer att ligga på vad vanliga svenska företag kan och bör göra via AI redan idag!

Denna presentation kommer även att innefatta riktiga och driftsatta AI-case via Tenfifty, där vi kommer att gå igenom vilka framgångsfaktorerna har varit när dessa företag på ett lyckat sätt tagit sig från en initial idé till en slutlig och driftsatt AI.

Detta är en workshop för dig som ser AI-potentialen i din verksamhet men som kanske inte riktigt har koll på vilka vägar man kan ta respektive vilka vägar som bör undvikas.

Vi kommer att fokusera på hur man som företag ska tänka och gå tillväga utifrån tidig idé till en slutlig driftsatt AI-lösning via enkla och i sammanhanget ej kostsamma AI-projekt med stor chans att lyckas”

Om föreläsaren 

Anders har en bred och global erfarenhet inom AI-industrin och maskininlärning med inriktning affärsutveckling och kommersialisering av teknik. Han grundade sitt första företag inom AI för 20 år sedan och har jobbat med AI sedan dess. Hans professionella erfarenhet sträcker sig från startups, småbolag till globala koncerner.

Anders är en engagerad föreläsare inom AI och maskininlärning och är alltid ute efter att få mottagaren att förstå potentialen i AI och hur företag ska göra för att lyckas ta sig hela vägen från initial idé till lyckad och driftsatt AI. Civilingenjör som blev serieentreprenör (masterexamen i industriell ekonomi och produktion från Chalmers Tekniska Högskola).

 

Thomas-Carlsson-Dill

Petter Rönnborg

När: 22 maj 2024  13.00 – 16.00
Var: Werket, Jönköping

Dynamisk Verksamhetsstyrning – bättre förutsättningar

Förändringsförmåga och organisatorisk förändringskapacitet är vanliga samtalsämnen i både privat och offentlig verksamhet. Det enda vi vet med säkerhet är att förändring pågår hela tiden, mer eller mindre överallt.

Teknikutveckling möjliggör och driver nya affärsmodeller och nya former för organisering. Konkurrensen upplevs ofta som mördande. De verksamheter som inte klarar att förändras tillräckligt snabbt och väl kämpar med lönsamhet och måluppfyllelse. Kanske till och med går under. Som en lösning för att möta förändring börjar allt fler arbeta agilt med syfte att utveckla organisationens förmåga att bli snabbrörlig, dynamisk och affärsdriven. Organisationer som är bättre på att parera för fluktuationer på marknaden skapar utrymme för innovation och flexibilitet. Som sagt, det pratas mycket, men det sker förvånansvärt lite i praktiken. 

Vad är det som hindrar organisationer att utveckla sig på det sätt som de flesta verkar önska sig? Det korta svaret är att boven i dramat är den traditionella budgetstyrningen.Studier visar att det finns ett gap mellan vad organisationer säger om att vara agil, självstyrande med högt till tak, jämfört hur de praktiserar styrningens processer och allt strukturellt runt styrning. Att utmana den traditionella budgetstyrningen som skapar silostyrda, trögrörliga organisationer, dåligt anpassade till dagens verklighet är svårt. De flesta organisationer verkar inte kunna motivera ett så kraftigt normbrott som övergivandet av traditionell budgeteringen skulle innebära.

I den här workshopen kommer vi belysa och diskutera praktiskt genomförbara lösningar som möjliggör en mer ändamålsenlig verksamhetsstyrning, som går i takt med företagets affärsrytm och som skapar bättre förutsättningar att utveckla konkurrenskraft och organisatoriska förmågor i den VUCA-värld som präglar vår samtid.

Om föreläsaren 

Petter har bakgrund inom både näringslivet och akademin. Han har stor erfarenhet att utveckla individuell och organisatorisk kompetens inom affärsstrategi, ekonomisk- och finansiell styrning samt verksamhetsstyrning.

Under flera år var Petter ansvarig för att utveckla kompetens inom AB SKFs globala finansorganisation.  Han har erfarenhet av att koppla ihop verksamhetsstrategi med det dagliga operativa arbetet där hans djupa kunskaper om de olika dimensionerna av verksamhetsstyrning har varit särskilt uppskattat av beslutsfattare på samtliga organisatoriska nivåer. Idag arbetar Petter som managementkonsult på Ekan Management med uppdrag inom förändringsledning och dynamisk verksamhetsstyrning.

Thomas-Carlsson-Dill

Presenteras inom kort

När: 24 september 2024  08.30 – 13.00
Var: Presenteras inom kort 

Ämne: Ett nytt spännande ämne presenteras inom kort! 

Thomas-Carlsson-Dill

Presenteras inom kort

När: 19 november 2024  08.30 – 13.00
Var: Presenteras inom kort 

Ämne: Ett nytt spännande ämne presenteras inom kort! 

Tidigare teman för vårt CFO nätverk Småland

 • Hur gör man en professionell riskanalys?
 • Hur ser den digitala ”osäkerheten” och hotbilden för företag ut idag? 
 • Nudging i teori och praktik
 • Att leda på distans 
 • Hur gör man sin verksamhet mer datadriven?
 • Skapa förutsättningar för prestation
 • Arbetsglädje, konsten att hitta rätt istället för att leta fel
 • Framtidens ekonomifunktion
 • Employee experience
 • Agilt ledarskap
 • Professionell förhandling

Ta nästa steg som ledare

Boka ett möte för att se hur ett medlemskap kan hjälpa dig att:

 • Utveckla ditt personliga ledarskap
 • Skapa nya kontakter för att bygga ett starkt personligt nätverk
 • Få ny inspiration och nya perspektiv
 • Diskutera aktuella frågor med andra personer i liknande roller