CFO nätverk
vättern

CFO Update® vättern

I gruppen finns medlemmar från Skövde i väster, Norrköping i öster och Värnamo i söder där alla representerar olika branscher och områden. Vissa ingår i stora internationella koncerner och vissa arbetar nationellt. Medlemmarna i gruppen jobbar alla idag som CFO´s, controllers eller ekonomichefer på sina respektive företag och har det gemensamma nämnaren att de vill utvecklas genom nätverkande.

Teman & föreläsare hösten 2024

Thomas-Carlsson-Dill

Michael Wolde

När: 24 september 2024  08.30 – 12.00
Var: Werket, Jönköping

Ämne 1: Kommunicera bättre som chef

Thomas-Carlsson-Dill

Tobias Jansson

När: 24 september 2024  13.00 – 16.30
Var: Werket, Jönköping

Ämne: Möjligheter med cirkulära affärsmodeller

Hur kan ett samhälle se ut där resurser alltid tas tillvara och cirkuleras vidare utan att bli avfall? Visionen om ett sådant samhälle kallas cirkulär ekonomi och handlar om att designa om mekanismerna i ekonomin så att resurseffektiviteten ökar. Rätt utfört blir resultatet såväl ökad lönsamhet som minskad belastning på miljön.

Tobias Jansson ger en introduktion till området cirkulär ekonomi som tar upp hur området utvecklats, viktiga begrepp och personer, var politiken står och aktuell lagstiftning. Genom många faktiska exempel går han igenom olika cirkulära affärsmodeller som bygger på att cirkulera produkter och material. Han ger också en orientering om industriell symbios, det vill säga att utnyttja avfall och överskott i produktionen hos en verksamhet som resurser hos någon annan, vilket är en viktig del av den cirkulära ekonomin.

Efter introduktionsföreläsningen håller Tobias i en övning med utgångspunkt från affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas som är designat för att ta fram och skruva på cirkulära affärsmodeller. Som deltagare får du då prova på att utveckla en affärsmodell i mer cirkulär riktning.

Om föreläsaren 

Tobias Jansson inspirerar och kommunicerar om cirkulär ekonomi. Han var en av de första att tala om cirkulär ekonomi i Sverige och har i över 10 år föreläst om möjligheter i det cirkulära samhället.

På uppdrag av Tillväxtverket har han tagit fram affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas. 2022 utkom boken Symbios – om hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin.

Mer om Tobias Jansson på CircularEconomy.se

Thomas-Carlsson-Dill

Presenteras inom kort

När: 24 november 2024  08.30 – 13.00
Var: Presenteras inom kort 

Ämne: Ett nytt spännande ämne presenteras inom kort! 

Tidigare teman för vårt CFO nätverk Småland

 • Hur gör man en professionell riskanalys?
 • Hur ser den digitala ”osäkerheten” och hotbilden för företag ut idag? 
 • Nudging i teori och praktik
 • Att leda på distans 
 • Hur gör man sin verksamhet mer datadriven?
 • Skapa förutsättningar för prestation
 • Arbetsglädje, konsten att hitta rätt istället för att leta fel
 • Framtidens ekonomifunktion
 • Employee experience
 • Agilt ledarskap
 • Professionell förhandling

Ta nästa steg som ledare

Boka ett möte för att se hur ett medlemskap kan hjälpa dig att:

 • Utveckla ditt personliga ledarskap
 • Skapa nya kontakter för att bygga ett starkt personligt nätverk
 • Få ny inspiration och nya perspektiv
 • Diskutera aktuella frågor med andra personer i liknande roller