CFO nätverk 
Skåne

CFO Update® Skåne

Medlemmarna i CFO Update® Skåne jobbar idag som ekonomichefer, ekonomidirektörer, CFO´s eller controllers. De bolag som de representerar finns inom mängder av olika branscher och områden vilket ger gruppen en härlig dynamik. Vissa av bolagen är börsnoterande, vissa arbetar mer lokalt, vissa globalt och andra nationellt.

TEMAN & FÖRELÄSARE våren 2024

Thomas-Carlsson-Dill

Jessica Thorén

När: 29 maj 2024 08.30-16.00
Var: Rusthållargården, Arild 

Ämne 1: Förändringsledning 

Aldrig förr har så många upplevt det så komplext och svårnavigerat som nu. Våra organisationer prövas, där traditionella strukturer och arbetssätt utmanas av behovet av dynamik, flexibilitet och kollektiv intelligens. Flera uttrycker hög arbetsbelastning och stress. Lösningen är inte att springa snabbare utan våra organisationer behöver bli mycket smartare för att klara prestera i  hög förändringstakt.

Välkommen till en inspirerande och lärorik föreläsning med fokus på hur vi ska kunna prestera och transformera samtidigt. Vi kommer utforska hur förändringsleda på strategisk nivå, ställa om våra organisationer för att främja och maximerar potential hos våra medarbetare och team.  Vidare hur vi kan skapa förändring som förmåga, integrerat i företagets organisatoriska system, för att klara leda och navigera i komplexitet, använda kraften i den kollektiva intelligensen.

Föreläsare är Jessica Thorén, Strategisk transformationspartner och Professionell coach på Wise Consulting. Hon egen erfarenhet av chef/ledarskap, strategiskt ledningsgruppsarbete, styrelsearbete samt lett flera framgångsrika företags transformationer.     

 

Thomas-Carlsson-Dill

Björn Ovander, Sparbanken Skåne (På bilden), Anders Hansson Sparbanken Skåne samt Johan Wessman från Öresundsinstitutet. 

När: 29 maj 2024 13.00-16.00
Var: Rusthållargården, Arild

Ämne 2: Ekonomi och konjunktur – i Skåne, i Sverige och med internationell utblick

 

Hur mår egentligen ekonomin? Var står vi i konjunkturen – utomlands och här i Sverige och Skåne?

Sparbanken Skåne och Øresundsinstituttet presenterar sin senaste analys Skånsk konjunktur och gör en dessutom en utblick mot den internationella makroekonomin utifrån det föränderliga omvärldsläget som just nu råder. 

Vi gästas av: 

Anders Hansson, Privatekonom på Sparbanken Skåne och är en engagerad föreläsare om makroekonomi, räntemarknad, sparande och finansiell omvärldsutveckling

Björn Ovander, Bankchef på Sparbanken Skåne och har bred erfarenhet av ekonomiska frågeställningar för både privat- och företagsmarknaden i regionen.

Johan Wessman, VD på Øresundsinstituttet, ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som arbetar för ökad kunskap om utvecklingen i Sverige och Danmark med fokus på Öresundsregionen.

 

Mer information om föreläsarna

Skånes sparbank 

Øresundsinstituttet

 

Thomas-Carlsson-Dill

Presenteras inom kort 

När: 25 september 2024 08.30-13.00
Var: Presenteras inom kort

Ämne: Ett nytt spännande ämne presenteras inom kort! 

 

Thomas-Carlsson-Dill

Presenteras inom kort 

När: 20 november 2024 08.30-13.00
Var: Presenteras inom kort 

Ämne: Ett nytt spännande ämne presenteras inom kort! 

 

Tidigare teman för CFO nätverk Skåne 

 • Hur gör man en professionell riskanalys?
 • AI på riktigt – från idé till driftsatt AI
 • Nudging 
 • Hur ser den digitala ”osäkerheten” och hotbilden för företag ut idag?  
 • Tookig: att leda i osäkerhet 
 • Vad behöver en CFO veta om styrelsearbete?
 • Skapa förutsättningar för prestation
 • Arbetsglädje, konsten att hitta rätt istället för att leta fel
 • Framtidens ekonomifunktion
 • Employee experience
 • Agilt ledarskap
 • Professionell förhandling

Ta nästa steg som ledare

Boka ett möte för att se hur ett medlemskap kan hjälpa dig att:

 • Utveckla ditt personliga ledarskap
 • Skapa nya kontakter för att bygga ett starkt personligt nätverk
 • Få ny inspiration och nya perspektiv
 • Diskutera aktuella frågor med andra personer i liknande roller