CFO nätverk 
Skåne

CFO Update® Skåne

Medlemmarna i CFO Update® Skåne jobbar idag som ekonomichefer, ekonomidirektörer, CFO´s eller controllers. De bolag som de representerar finns inom mängder av olika branscher och områden vilket ger gruppen en härlig dynamik. Vissa av bolagen är börsnoterande, vissa arbetar mer lokalt, vissa globalt och andra nationellt.

TEMAN & FÖRELÄSARE 2023

Thomas-Carlsson-Dill

Petter Rönnborg

När: 20 november – 21 November (Ankomst till lunch därefter nätverksträff, middag, övernattning + frukost och sen avresa)
Var: Hjortseryd konferensanläggning

Ämne: Dynamisk Verksamhetsstyrning – bättre förutsättningar till framgång! 

Vi lever i en VUCA-värld!

Förändringsförmåga och organisatorisk förändringskapacitet är vanliga samtalsämnen i både privat och offentlig verksamhet. Det enda vi vet med säkerhet är att förändring pågår hela tiden, mer eller mindre överallt. Teknikutveckling möjliggör och driver nya affärsmodeller och nya former för organisering. Konkurrensen upplevs ofta som mördande. De verksamheter som inte klarar att förändras tillräckligt snabbt och väl kämpar med lönsamhet och måluppfyllelse. Kanske till och med går under. Som en lösning för att möta förändring börjar allt fler arbeta agilt med syfte att utveckla organisationens förmåga att bli snabbrörlig, dynamisk och affärsdriven. Organisationer som är bättre på att parera för fluktuationer på marknaden skapar utrymme för innovation och flexibilitet. Som sagt, det pratas mycket, men det sker förvånansvärt lite i praktiken. 

Vad är det som hindrar organisationer att utveckla sig på det sätt som de flesta verkar önska sig? Det korta svaret är att boven i dramat är den traditionella budgetstyrningen.Studier visar att det finns ett gap mellan vad organisationer säger om att vara agil, självstyrande med högt till tak, jämfört hur de praktiserar styrningens processer och allt strukturellt runt styrning. Att utmana den traditionella budgetstyrningen som skapar silostyrda, trögrörliga organisationer, dåligt anpassade till dagens verklighet är svårt. De flesta organisationer verkar inte kunna motivera ett så kraftigt normbrott som övergivandet av traditionell budgeteringen skulle innebära.

I den här workshopen kommer vi belysa och diskutera praktiskt genomförbara lösningar som möjliggör en mer ändamålsenlig verksamhetsstyrning, som går i takt med företagets affärsrytm och som skapar bättre förutsättningar att utveckla konkurrenskraft och organisatoriska förmågor i den VUCA-värld som präglar vår samtid.

Om föreläsaren 

Petter Rönnborg har bakgrund inom både näringslivet och akademin. Han har stor erfarenhet att utveckla individuell och organisatorisk kompetens inom affärsstrategi, ekonomisk- och finansiell styrning samt verksamhetsstyrning, särskilt i kombination med verksamhetsförändring där utvecklad och stärkt kompetens är en av grundförutsättningarna för varaktig och framgångsrik förändring. Under flera år var Petter ansvarig för att utveckla kompetens inom AB SKFs globala finansorganisation. 

Han har erfarenhet av att koppla ihop verksamhetsstrategi med det dagliga operativa arbetet där hans djupa kunskaper om de olika dimensionerna av verksamhetsstyrning har varit särskilt uppskattat av beslutsfattare på samtliga organisatoriska nivåer.

Idag arbetar Petter som managementkonsult på Ekan Management med uppdrag inom förändringsledning och dynamisk verksamhetsstyrning.

 

Thomas-Carlsson-Dill

Presenteras inom kort

När: TBD
Var: TBD

Ämne: Presenteras inom kort när gruppen röstat om interssanta ämnen för 2024 

Tidigare teman för CFO nätverk Skåne 

 • Hur gör man en professionell riskanalys?
 • Nudging 
 • Hur ser den digitala ”osäkerheten” och hotbilden för företag ut idag?  
 • Tookig: att leda i osäkerhet 
 • Vad behöver en CFO veta om styrelsearbete?
 • Skapa förutsättningar för prestation
 • Arbetsglädje, konsten att hitta rätt istället för att leta fel
 • Framtidens ekonomifunktion
 • Employee experience
 • Agilt ledarskap
 • Professionell förhandling

Ta nästa steg som ledare

Boka ett möte för att se hur ett medlemskap kan hjälpa dig att:

 • Utveckla ditt personliga ledarskap
 • Skapa nya kontakter för att bygga ett starkt personligt nätverk
 • Få ny inspiration och nya perspektiv
 • Diskutera aktuella frågor med andra personer i liknande roller