CFO nätverk
Göteborg

CFO Update® Göteborg

Alla medlemmar i Göteborgsgruppen arbetar som antingen ekonomichefer, CFO´s eller chefscontrollers. Bolagen de representerar är en härlig blandning av olika branscher där vissa ingår i globala koncerner och vissa arbetar lokalt eller nationellt. Mixen av roller samt de företag de representerar ger en bra dynamisk blandning i gruppen.

Teman & föreläsare 2024

Maria ben salem

Jessica Thorén 

När: 23 september 2024 08.30-12.00
Var

Ämne Förändringsledning 

Aldrig förr har så många upplevt det så komplext och svårnavigerat som nu. Våra organisationer prövas, där traditionella strukturer och arbetssätt utmanas av behovet av dynamik, flexibilitet och kollektiv intelligens. Flera uttrycker hög arbetsbelastning och stress. Lösningen är inte att springa snabbare utan våra organisationer behöver bli mycket smartare för att klara prestera i  hög förändringstakt.

Välkommen till en inspirerande och lärorik föreläsning med fokus på hur vi ska kunna prestera och transformera samtidigt. Vi kommer utforska hur förändringsleda på strategisk nivå, ställa om våra organisationer för att främja och maximerar potential hos våra medarbetare och team.  Vidare hur vi kan skapa förändring som förmåga, integrerat i företagets organisatoriska system, för att klara leda och navigera i komplexitet, använda kraften i den kollektiva intelligensen.

Föreläsare är Jessica Thorén, Strategisk transformationspartner och Professionell coach på Wise Consulting. Hon egen erfarenhet av chef/ledarskap, strategiskt ledningsgruppsarbete, styrelsearbete samt lett flera framgångsrika företags transformationer.     

 

Maria ben salem

Petter Rönnborg

När: 18 november 13.00-16.30 + After-work
Var

Dynamisk Verksamhetsstyrning – bättre förutsättningar

Förändringsförmåga och organisatorisk förändringskapacitet är vanliga samtalsämnen i både privat och offentlig verksamhet. Det enda vi vet med säkerhet är att förändring pågår hela tiden, mer eller mindre överallt.

Teknikutveckling möjliggör och driver nya affärsmodeller och nya former för organisering. Konkurrensen upplevs ofta som mördande. De verksamheter som inte klarar att förändras tillräckligt snabbt och väl kämpar med lönsamhet och måluppfyllelse. Kanske till och med går under. Som en lösning för att möta förändring börjar allt fler arbeta agilt med syfte att utveckla organisationens förmåga att bli snabbrörlig, dynamisk och affärsdriven. Organisationer som är bättre på att parera för fluktuationer på marknaden skapar utrymme för innovation och flexibilitet. Som sagt, det pratas mycket, men det sker förvånansvärt lite i praktiken. 

Vad är det som hindrar organisationer att utveckla sig på det sätt som de flesta verkar önska sig? Det korta svaret är att boven i dramat är den traditionella budgetstyrningen.Studier visar att det finns ett gap mellan vad organisationer säger om att vara agil, självstyrande med högt till tak, jämfört hur de praktiserar styrningens processer och allt strukturellt runt styrning. Att utmana den traditionella budgetstyrningen som skapar silostyrda, trögrörliga organisationer, dåligt anpassade till dagens verklighet är svårt. De flesta organisationer verkar inte kunna motivera ett så kraftigt normbrott som övergivandet av traditionell budgeteringen skulle innebära.

I den här workshopen kommer vi belysa och diskutera praktiskt genomförbara lösningar som möjliggör en mer ändamålsenlig verksamhetsstyrning, som går i takt med företagets affärsrytm och som skapar bättre förutsättningar att utveckla konkurrenskraft och organisatoriska förmågor i den VUCA-värld som präglar vår samtid.

Om föreläsaren 

Petter har bakgrund inom både näringslivet och akademin. Han har stor erfarenhet att utveckla individuell och organisatorisk kompetens inom affärsstrategi, ekonomisk- och finansiell styrning samt verksamhetsstyrning.

Under flera år var Petter ansvarig för att utveckla kompetens inom AB SKFs globala finansorganisation.  Han har erfarenhet av att koppla ihop verksamhetsstrategi med det dagliga operativa arbetet där hans djupa kunskaper om de olika dimensionerna av verksamhetsstyrning har varit särskilt uppskattat av beslutsfattare på samtliga organisatoriska nivåer. Idag arbetar Petter som managementkonsult på Ekan Management med uppdrag inom förändringsledning och dynamisk verksamhetsstyrning.

Tidigare teman för CFO nätverk Göteborg

 • Cybersäkerhet
 • AI på riktigt – fråpn idé till driftsatt AI
 • Hur gör man en professionell riskanalys?
 • Nudging i teori och praktik 
 • Konflikthantering 
 • Tookig: Att leda i osäkerhet 
 • Skapa förutsättningar för prestation
 • Arbetsglädje, konsten att hitta rätt istället för att leta fel
 • Framtidens ekonomifunktion
 • Employee experience
 • Agilt ledarskap
 • Professionell förhandling

Ta nästa steg som ledare

Boka ett möte för att se hur ett medlemskap kan hjälpa dig att:

 • Utveckla ditt personliga ledarskap
 • Skapa nya kontakter för att bygga ett starkt personligt nätverk
 • Få ny inspiration och nya perspektiv
 • Diskutera aktuella frågor med andra personer i liknande roller