CFO nätverk
Göteborg

CFO Update® Göteborg

Alla medlemmar i Göteborgsgruppen arbetar som antingen ekonomichefer, CFO´s eller chefscontrollers. Bolagen de representerar är en härlig blandning av olika branscher där vissa ingår i globala koncerner och vissa arbetar lokalt eller nationellt. Mixen av roller samt de företag de representerar ger en bra dynamisk blandning i gruppen.

Teman & föreläsare 2023

Thomas-Carlsson-Dill

Linus Olsson Collentine

När: 31 maj kl. 08.30 – 12.00
Var: Chalmerska huset 

Ämne 1 : Nudging i teori och praktik

Nudging är en dubbelt nobelprisvinnande metod i gränslandet mellan psykologisk och ekonomisk forskning, som numera används av allt från regeringar och multinationella företag till din lokala vårdcentral, för att förstå och påverka hur människor beter sig. Efter föreläsningen kommer du ha en djupare förståelse för varför människor gör irrationella val och beter sig på sätt som är till nackdel för de själva, sin omgivning och organisationerna de tillhör. Du kommer också få med dig användbara tekniker för att i praktiken hjälpa människor att agera bättre.

Om föreläsaren

Som legitimerad psykolog och partner på Nudgingbolaget är Linus en av Sveriges främsta experter på applicerad nudging. Han har genom åren hjälpt organisationer som Västtrafik, mat.se och Capio att nå sina mål med nudging som verktyg.

 

 

hur funkar det

Thomas Jordan 

När: 31 maj kl. 13.00 – 16.00
Var: Chalmerska huset 

Ämne 2: Konflikter och konflikthantering i organisationer

Små och större konflikter tillhör vardagen i de flesta organisationer. Har man som person och organisation god förmåga att ta sig an gryende och redan utvecklade konflikter kan de bli utvecklande för både individer och verksamheten.

Thomas Jordan presenterar några väl beprövade redskap för att få syn på, packa upp, sortera och hantera arbetslivets konflikter. Bl.a. behandlas vad konflikter är och hur de fungerar; konflikters tre nivåer: individ-, relations- och systemnivåerna; vanligt förekommande sakfrågor i konflikter; och inte minst interventionsmatrisen, ett strategiverktyg för att utveckla en handlingsplan för de lite mer komplexa konflikterna man kan ställas inför.

Deltagarna introduceras till den lilla skriften Konfliktlathund för chefer och personalspecialister, en mycket kortfattad handledning i hur man diagnosticerar en konflikt och och utvecklar en situationsanpassad strategi. 

Om föreläsaren 

Thomas Jordan är docent och lektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, men ägnar sedan 2005 halva sin tid åt att utbilda och handleda chefer, HR-konsulter, organisationskonsulter och andra om bl.a. konflikthanteringsmetodik. Han har utbildat om konflikthantering sedan 1993, bedrivit forskning inom området, samt skrivit tre läroböcker om hantering och förebyggande av konflikter, samt en omfattande webbplats om arbetsplatskonflikter

Maria ben salem

Presenteras inom kort

När: 25 september kl. 08.30 – 13.00
Var: TBA

Tålamod! Ett nytt spännande ämne presenteras inom kort. 

 

Maria ben salem

Petra Palmgren Lindwall

När: 28 november kl. 08.30 – 13.00
Var: TBA

Ämne: Vad behöver en CFO egentligen veta om styrelsearbete? 

Under dagens workshop kommer Petra att fokusera på att öka förståelsen för samspelet som behövs mellan CFO/ekonomichef, ledning och styrelse i syfte att alla ska bidra till bolagets utveckling.

Vilken förväntansbild kan man som ekonomichef ha på en styrelse och vilken förväntansbild har en styrelse på en ekonomichef?

Hur ser ansvaret ut för en styrelse respektive ekonomichef kopplat till om ägare eller andra anser att bolaget har orsakat en ekonomisk skada eller inte följt regelverk.

Vi kommer också prata om ekonomichefens rapportering till styrelsen och deltagande på styrelsemöten och vad det för med sig för ansvar. Framförallt kommer vi utgå från deltagarnas egen situation och frågor.

Om föreläsaren 

Petra Palmgren Lindwall arbetar professionellt som styrelseordförande i olika tillväxtbolag. Sedan 2006 har hon haft över 35 styrelseuppdrag, driver idag 6 affärsnätverk, har en YouTube kanal kopplat till bolagsstyrning och är en av värdarna för podcasten ”Styrelsesnack med Malin & Petra”.

Utöver sina styrelseuppdrag är Petra rådgivare till ägare, styrelser, VD:ar och ledningsgrupper med fokus på styrning och ledning av strategisk och praktisk företagsutveckling.

Tidigare teman för CFO nätverk Göteborg

 • Hur gör man en professionell riskanalys?
 • Tookig: Att leda i osäkerhet 
 • Skapa förutsättningar för prestation
 • Arbetsglädje, konsten att hitta rätt istället för att leta fel
 • Framtidens ekonomifunktion
 • Employee experience
 • Agilt ledarskap
 • Professionell förhandling

Ta nästa steg som ledare

Boka ett möte för att se hur ett medlemskap kan hjälpa dig att:

 • Utveckla ditt personliga ledarskap
 • Skapa nya kontakter för att bygga ett starkt personligt nätverk
 • Få ny inspiration och nya perspektiv
 • Diskutera aktuella frågor med andra personer i liknande roller