CFO nätverk
Göteborg

CFO Update® Göteborg

Alla medlemmar i Göteborgsgruppen arbetar som antingen ekonomichefer, CFO´s eller chefscontrollers. Bolagen de representerar är en härlig blandning av olika branscher där vissa ingår i globala koncerner och vissa arbetar lokalt eller nationellt. Mixen av roller samt de företag de representerar ger en bra dynamisk blandning i gruppen.

Teman & föreläsare HÖSTEN 2022

Maria ben salem

Jonas Fasth

När: 26 september kl. 08.30 – 13.00
Var: Hotell Bellora

FÖRÄNDRINGENS NYCKLAR

En allt snabbare förändringstakt i omvärlden ställer nya krav på företag och dess individer. För framgång krävs en förmåga att justera och ibland radikalt förändra verksamheter utifrån nya förutsättningar. Det finns studier som visar att upp till 70% av förändringsarbeten misslyckas med att nå de uppsatta målen. De huvudsakliga orsakerna är sällan tekniska problem eller brist på resurser. Det som saknas är däremot ofta ett aktivt och tydligt ledarskap. Att driva igenom ett förändringsarbete och arbeta med en effektiv förändringsledning kräver förberedelse, styrning och ledning.

Vi gästas av Jonas Fasth som har bred erfarenhet från näringslivet och parallellt med arbetet som lärare och forskare på Handelshögskolan är han verksam som managementkonsult med fokus på små- och medelstora företags tillväxt. Han forskar inom management & organisation och har ett särskilt intresse för strategiskt arbete och förändringsledning. Han har bland annat skrivit böckerna Praktiskt strategiarbete, Lilla boken om marknadsföring, Strategiarbetets grunder, Tillväxtföretagets grunder och Företagsledares arbete och tillväxt. 

Thomas-Carlsson-Dill

Thomas Carlsson

När: 15 november kl. 08.30 – 16.00
Var: Hotel Pigalle

Ämne  1: Feedback – Ett effektivt verktyg för  att utveckla människor och verksamheter

Föreläsningen blandar teori med praktiska exempel i interaktion med deltagarna. Thomas ser gärna att deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och tillsammans samtalar vi om möjligheten med feedback. Deltagarna får med sig praktiska råd att enkelt kunna omsätta själva efteråt inom områden som:

 • Varför feedback? I tre olika perspektiv;
  • Struktur & företagskultur
  • Team
  • Individ
 • Teoretisk grund till freedback 
 • Fallgropar och framgångar i att ge och ta emot feedback 

Om Thomas Carlsson (exekutiv coach & rådgivare)

Thomas har en bakgrund som yrkesofficer i Flottan. Under 16 år tränade han fartygsbesättningar i att topprestera under extrema förutsättningar.

År 2000 bestämde sig Thomas för att söka sig till näringslivet och anställdes på Dill som strategi-och ledarskapskonsult. De senaste 22 åren har Thomas anlitats av allt från start-ups till globala publika industrikoncerner med uppdrag i fler än 50 länder. Uppdragen idag kommer från kunder som står inför ett ökat förändringstryck, är i förändring eller vill utveckla sina företag och organisationer.

hur funkar det

John Saldin

När: 15 november kl. 08.30 – 16.00
Var: Hotel Pigalle

Ämne 2: Hur gör man en omvärldsanalys ur ett strategiskt och ekonomiskt perspektiv?

Det har hänt ovanligt mycket i världen under de senaste åren. Hur kan vi hålla koll på det som sker, och hur vet vi vad som är relevant och påverkar oss? Omvärldsanalysen är kritisk för att vi ska hålla verksamheten vid liv. Med förändrade omvärldsfaktorer kan strategier bli värdelösa ganska fort. Vi kommer under dagen att titta på hur vi kan bygga en strategisk omvärldsanalys, vilka faktorer vi kan använda och några olika modeller som kan vara tillämpbara, t.ex. PESTEL, scenarioanalys och trendspaning. Vi tittar också på ekonomiska aspekter som kan vara relevanta för er verksamhet.

John Saldin  har arbetat med omvärldsfrågor och strategiutveckling under 20 års tid i en rad olika organisationer och roller. Sedan 4 år är han seniorkonsult på CANEA och ansvarar för strategiområdet där. Ett av de vanligaste uppdragen har under de dessa år att hjälpa olika organisationer få insikter om trender och förstå hur de kan strukturera sin omvärldsanalys för att få koll på vad som händer, och hur det kan påverka oss. John har också skrivit en bok om strategisk marknadsföring.”

Tidigare teman för CFO nätverk Göteborg

 • Hur gör man en professionell riskanalys?
 • Tookig: Att leda i osäkerhet 
 • Skapa förutsättningar för prestation
 • Arbetsglädje, konsten att hitta rätt istället för att leta fel
 • Framtidens ekonomifunktion
 • Employee experience
 • Agilt ledarskap
 • Professionell förhandling

Ta nästa steg som ledare

Boka ett möte för att se hur ett medlemskap kan hjälpa dig att:

 • Utveckla ditt personliga ledarskap
 • Skapa nya kontakter för att bygga ett starkt personligt nätverk
 • Få ny inspiration och nya perspektiv
 • Diskutera aktuella frågor med andra personer i liknande roller