UPDATES EXKLUSIVA CHEFSNÄTVERK HJÄLPER LEDARE ATT UTVECKLAS 

Att vara ledare är ett fantastiskt uppdrag men det kan även vara både svårt, utmanande och ensamt. Därför är målet med alla våra nätverk att sammanföra människor med samma befattningar och liknande utmaningar. Allt för att dela kunskaper och erfarenheter med varandra. Vid varje träff är, förutom att skapa starka relationer, kompetensutveckling i fokus och denna unika kombination har vi levererat till chefer i Sverige sedan 1993. 

Allt för att Du som ledare ska fortsätta utvecklas dag efter dag. Du förtjänar det och dina medarbetare tjänar på det.

ALLA NÄTVERK BYGGER PÅ TRE HÖRNSTENAR

Nätverket leder till

#1 UTVECKLING

Konstant utveckling är en stor nyckel till framgång anser vi och då framförallt det du själv kan påverka, din personliga utveckling. Därför kan vi med trygghet säga att alla våra träffar är specifikt anpassade att passa medlemmarna i respektive chefsnätverk baserad på nuvarande roll.

TRÄFFARNA LEDER TILL ÖKAD

#2 INSPIRATION

Inspiration är en oerhört viktigt hörnsten då det ofta ofta leder till en ökad motivation. Motivation som, i sin tur, leder till utveckling och fokus för att driva saker och uppgifter framåt mot uppsatta mål och det önskade resultatet.

ALLA TRÄFFAR FOKUSERAR PÅ

#3 NÄTVERKANDE

I alla våra nätverk skapas, helt naturligt,  starka relationer mellan våra deltagare vilket vi ser som en oerhört viktig pusselbit i det personliga ledarskapet. Situationer, utmaningar och möjligheter behöver alltid diskuteras och men vem gör man det bäst? Jo, med andra personer som befinner sig i liknande roller.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Alla våra chefsnätverk är professionella mötesplatser där kompetensutveckling, inspiration och nätverkande står i fokus. Varje nätverk har fyra träffar varje år fördelat på tre halvdagar och en heldag. Totalt innebär detta att fem olika teman/ämnen är i fokus (ett ämne per halvdag). Vid träffarna ingår givetvis lunch och fika. Alla föreläsare är ledande experter inom sitt unika kompetensområde vilket gör att träffarna upplevs som oerhört relevanta och anpassade för medlemmarna i alla unika nätverk som vi tillhandahåller.

En viktig faktor som vi är extra stolta över är att det är våra medlemmar i respektive nätverk som ytterst beslutar gällande alla kommande teman samt datum för när alla träffar ska genomföras. Logiskt och rimligt tänker vi då nätverken är till våra medlemmar och inget annat.

Fem olika teman varje år som gruppen bestämmer
Mat och fika ingår
Professionella föreläsare
MÖJLIGHET ATT PÅVERKA KOMMANDE TEMAN
MÖJLIGHET ATT PÅVERKA KOMMANDE DATUM

Våra medlemmar

Våra medlemmar är personer som arbetar på stora-/medelstora privata företag eller på divisioner och dotterbolag inom internationella koncerner. Dessutom har vi givetvis medlemmar även från kommunala och statliga företag.

Några exempel är Vårgårdahus, Uniper Energy, HeidelbergCement, Jönköpings Universitet, Epiroc Rock Drills, Göteborgs stad, Södra Skogsägarna ek för – Södra Cell, HK Scan. Löfbergs Lila, Hanza Elektromekan och Jernbro Industrial Services. 

Vad har alla gemensamt? De är intresserade av och tar ansvar för sin egen utveckling. Bra kan helt enkelt bli ännu bättre så välkommen du med till gänget!

Exempel på kommande föreläsare

FREDRIK
FÄRM

Ämne; Employee Experience
Föreläser för; CFO Update® Göteborg hösten 2021

JOHN
SALDIN

Ämne; Riskanalys
Föreläser för; CFO Update® Göteborg hösten 2021

KRISTIAN
GUANDER

Ämne; Högpresterande team
Föreläser för; CFO Update® Göteborg, Skåne, Småland & Östergötland hösten 2021

DANIEL
JOHANSSON

Ämne; Framtidens CFO – vad gäller?
Föreläser för; CFO Update® Skåne hösten 2021

Jag tyckte att utbildningen var väldigt givande. Lorem ipsum används ofta som exempeltext inom trycksaksframställning och grafisk design för att visa hur till exempel ett dokument kommer att se ut när väl den.

Michael Alphov, ICU

Jag tyckte att utbildningen var väldigt givande. Lorem ipsum används ofta som exempeltext inom trycksaksframställning och grafisk design för att visa hur till exempel ett dokument kommer att se ut när väl den.

Michael Alphov, ICU

Jag tyckte att utbildningen var väldigt givande. Lorem ipsum används ofta som exempeltext inom trycksaksframställning och grafisk design för att visa hur till exempel ett dokument kommer att se ut när väl den.

Michael Alphov, ICU