CFO nätverk
Småland

CFO Update® Småland

I gruppen finns medlemmar där alla representerar olika branscher och områden. Vissa ingår i stora internationella koncerner och vissa arbetar nationellt. Medlemmarna i gruppen jobbar alla idag som CFO´s, controllers eller ekonomichefer på sina respektive företag och har det gemensamma nämnaren att de vill utvecklas genom nätverkande.

Teman & föreläsare våren 2022

Thomas-Carlsson-Dill

Thomas Carlsson

När: 28 september kl. 08.30 – 16.00
Var: Bjertorps Slott

Ämne  1: FEEDBACK! – ETT EFFEKTIVT VERKTYG FÖR ATT UTVECKLA MÄNNISKOR OCH VERKSAMHETER

Föreläsningen blandar teori med praktiska exempel i interaktion med deltagarna. Thomas ser gärna att deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och tillsammans samtalar vi om möjligheten med feedback. Deltagarna får med sig praktiska råd att enkelt kunna omsätta själva efteråt inom områden som:

 • Varför feedback? I tre olika perspektiv;
  • Struktur & företagskultur
  • Team
  • Individ
 • Teoretisk grund till freedback 
 • Fallgropar och framgångar i att ge och ta emot feedback 

Om Thomas Carlsson (exekutiv coach & rådgivare)

Thomas har en bakgrund som yrkesofficer i Flottan. Under 16 år tränade han fartygsbesättningar i att topprestera under extrema förutsättningar.

År 2000 bestämde sig Thomas för att söka sig till näringslivet och anställdes på Dill som strategi-och ledarskapskonsult. De senaste 22 åren har Thomas anlitats av allt från start-ups till globala publika industrikoncerner med uppdrag i fler än 50 länder. Uppdragen idag kommer från kunder som står inför ett ökat förändringstryck, är i förändring eller vill utveckla sina företag och organisationer.

Maria ben salem

Mariah ben Salem Dynehäll

När: 28 september kl. 08.30 – 16.00
Var: Bjertorps Slott

Ämne 2: TOOKIG: ATT LEDA I OSÄKERHET 

Vi lever i en komplex värld med mycket osäkerhet. Ändå har vi svårt att förhålla oss till osäkerhet i arbetslivet och ledarskapet har halkat efter. Vi fortsätter leda projekt som om processer är förutsägbara. Tillsammans med Leif Denti, doktor i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet, har dagens föreläsare Mariah ben Salem Dynehäll skrivit boken ”Tookig – att leda i osäkerhet”.

Glöm bilden av chefen som hjälte – allvetaren som kan peka ut en tydlig riktning. Framtidens innovationssamhälle kräver i stället chefer med en stor portion ödmjukhet, förmåga att ompröva idéer och inte minst kunna omvandla osäkerhet till kreativitet.

När vi människor upplever hög osäkerhet känner vi ofta behov av att ta kontroll, skapa förutsägbarhet och formulera konkreta handlingsplaner som lätt kan bockas av – detta för att ta sig från osäkerhet till trygghet. När saker och ting inte blir som det var tänkt hittar människor på fler och tydligare riktlinjer, policyer och rutiner för att minimera misstag och oväntade, oönskade händelser. Behovet av att skapa kontroll, rutiner och handlingsplaner påverkar också hur vi leder människor i mycket stor utsträckning. 

Maria ben salem

Jonas Fasth

När: 9 december kl. 08.30 – 13.00
Var: Sand GK – Bankeryd

Förändringens nycklar

En allt snabbare förändringstakt i omvärlden ställer nya krav på företag och dess individer. För framgång krävs en förmåga att justera och ibland radikalt förändra verksamheter utifrån nya förutsättningar. Det finns studier som visar att upp till 70% av förändringsarbeten misslyckas med att nå de uppsatta målen. De huvudsakliga orsakerna är sällan tekniska problem eller brist på resurser. Det som saknas är däremot ofta ett aktivt och tydligt ledarskap. Att driva igenom ett förändringsarbete och arbeta med en effektiv förändringsledning kräver förberedelse, styrning och ledning.

Vi gästas av Jonas Fasth som har bred erfarenhet från näringslivet och parallellt med arbetet som lärare och forskare på Handelshögskolan är han verksam som managementkonsult med fokus på små- och medelstora företags tillväxt. Han forskar inom management & organisation och har ett särskilt intresse för strategiskt arbete och förändringsledning. Han har bland annat skrivit böckerna Praktiskt strategiarbete, Lilla boken om marknadsföring, Strategiarbetets grunder, Tillväxtföretagets grunder och Företagsledares arbete och tillväxt. 

Tidigare teman för vårt CFO nätverk Småland

 • Hur gör man en professionell riskanalys?
 • Att leda på distans 
 • Hur gör man sin verksamhet mer datadriven?
 • Skapa förutsättningar för prestation
 • Arbetsglädje, konsten att hitta rätt istället för att leta fel
 • Framtidens ekonomifunktion
 • Employee experience
 • Agilt ledarskap
 • Professionell förhandling

Ta nästa steg som ledare

Boka ett möte för att se hur ett medlemskap kan hjälpa dig att:

 • Utveckla ditt personliga ledarskap
 • Skapa nya kontakter för att bygga ett starkt personligt nätverk
 • Få ny inspiration och nya perspektiv
 • Diskutera aktuella frågor med andra personer i liknande roller