CFO nätverk
Småland

CFO Update® Småland

I gruppen finns medlemmar där alla representerar olika branscher och områden. Vissa ingår i stora internationella koncerner och vissa arbetar nationellt. Medlemmarna i gruppen jobbar alla idag som CFO´s, controllers eller ekonomichefer på sina respektive företag och har det gemensamma nämnaren att de vill utvecklas genom nätverkande.

Teman & föreläsare 2023

Thomas-Carlsson-Dill

Tobias Sturesson

När: 28 september  08.30 – 13.00
Var: Presenteras inom kort

Ämne: Så övervinner ni utmaningar och skapar en blomstrande/sund företagskultur!

 

De flesta chefer har insett att en god företagskultur är avgörande för hållbar framgång. Trots det kämpar många organisationer med kulturutmaningar. Bristande samarbete, osunda beteenden, tystnadskultur, misslyckade sammanslagningar, bristande engagemang är enbart några exempel.

Utmaningar som kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser. 

Tyvärr leder myter kring kultur och värderingar till att de flesta försök att adressera denna problematik rinner ut i sanden genom ineffektiva kultur- och värdegrundsarbeten. Men det finns ett mycket mer framgångsrikt sätt att radikalt förbättra kulturens hälsa. Istället för kortsiktiga initiativ behöver vi inse att kultur, precis som vår fysiska hälsa, byggs genom sunda vanor, inte främst genom kortsiktiga insatser. Vi behöver vara beredda att göra små men viktiga justeringar i det vi gör regelbundet. Och vi kan inte längre lägga över allt ansvar på HR utan inse att vi som chefer har gemensamt ansvar för de signaler som formar kultur och beteenden och berättar vad företaget egentligen värderar (här spelar CFOs en extra viktig roll). 

I denna workshop kommer vi att titta på avgörande ledarvanor för att bygga en sund kultur och vad som krävs för att se till att de blir levande i det dagliga arbetet. Vi kommer också reflektera specifikt kring CFOns viktiga roll i det kontinuerliga kulturarbetet. 

Om föreläsaren 

Tobias Sturesson växte upp i en destruktiv sekt som nästan kostade hans mamma livet. Idag hjälper han större organisationer övervinna sina viktigaste kultur- och värderingsutmaningar.

“Hur kunde en organisation som verkade ha ett gott syfte bli något så destruktivt?”

“Hur kunde jag som såg mig själv som en etisk och värderingsstyrd ledare bli medskyldig till psykisk misshandel?”

Dessa frågeställningar har fått Tobias att bli en förkämpe för sundare organisationskultur. Hans föreläsningar utmanar floskler och myter kring kultur och värdegrundsarbete och påvisar hur en god och sund kultur påverkar alla delar av organisationens förmåga att utföra sitt uppdrag, samt hur chefer och medarbetare bidrar till den. 

Tobias är medgrundare av Heart Management, initiativtagare till Agenda Sund kultur och värd för podcasten Leading Transformational Change där han för samtal med världens ledande forskare och experter om kultur, etik och ledarskap. Hans bok The Culture Challenge – om avgörande vanor för en sund kultur kommer ut på ett amerikanskt förlag i slutet av 2023. Han har lång erfarenhet av att coacha företag, offentliga och ideella organisationer i att övervinna sina kulturutmaningar och få se bestående förändring.

Thomas-Carlsson-Dill

Petra Palmgren Lindwall

När: 20 november  08.30 – 13.00
Var: Quality Hotel Match, Jönköping

Ämne: Vad behöver en CFO egentligen veta om styrelsearbete? 

Under dagens workshop kommer Petra att fokusera på att öka förståelsen för samspelet som behövs mellan CFO/ekonomichef, ledning och styrelse i syfte att alla ska bidra till bolagets utveckling.

Vilken förväntansbild kan man som ekonomichef ha på en styrelse och vilken förväntansbild har en styrelse på en ekonomichef?

Hur ser ansvaret ut för en styrelse respektive ekonomichef kopplat till om ägare eller andra anser att bolaget har orsakat en ekonomisk skada eller inte följt regelverk.

Vi kommer också prata om ekonomichefens rapportering till styrelsen och deltagande på styrelsemöten och vad det för med sig för ansvar. Framförallt kommer vi utgå från deltagarnas egen situation och frågor.

Om föreläsaren 

Petra Palmgren Lindwall arbetar professionellt som styrelseordförande i olika tillväxtbolag. Sedan 2006 har hon haft över 35 styrelseuppdrag, driver idag 6 affärsnätverk, har en YouTube kanal kopplat till bolagsstyrning och är en av värdarna för podcasten ”Styrelsesnack med Malin & Petra”.

Utöver sina styrelseuppdrag är Petra rådgivare till ägare, styrelser, VD:ar och ledningsgrupper med fokus på styrning och ledning av strategisk och praktisk företagsutveckling.

 

Tidigare teman för vårt CFO nätverk Småland

 • Hur gör man en professionell riskanalys?
 • Hur ser den digitala ”osäkerheten” och hotbilden för företag ut idag? 
 • Nudging i teori och praktik
 • Att leda på distans 
 • Hur gör man sin verksamhet mer datadriven?
 • Skapa förutsättningar för prestation
 • Arbetsglädje, konsten att hitta rätt istället för att leta fel
 • Framtidens ekonomifunktion
 • Employee experience
 • Agilt ledarskap
 • Professionell förhandling

Ta nästa steg som ledare

Boka ett möte för att se hur ett medlemskap kan hjälpa dig att:

 • Utveckla ditt personliga ledarskap
 • Skapa nya kontakter för att bygga ett starkt personligt nätverk
 • Få ny inspiration och nya perspektiv
 • Diskutera aktuella frågor med andra personer i liknande roller